Селищна рада

Бюджет Розівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

alt
 
 УКРАЇНА

 

 РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
шоста чергова сесія  
сьомого скликання

 

РIШЕННЯ

        24.12.2019                                        смт Розівка                      №1                                    
 
 
Про бюджет Розівської селищної 
 
об’єднаної  територіальної громади на 2020 рік
 
 
           Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до п.17 ч.1. ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області
 
ВИРІШИЛА:
 

1. Визначити на 2020 рік:

 • доходи  бюджету селищної об’єднаної  територіальної громади у сумі 69 605 007 гривень, у тому числі  доходи загального фонду бюджету – 68 754 300 гривень та доходи спеціального фонду бюджету  - 850 707 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
 • видатки бюджету селищної об’єднаної  територіальної громади у сумі 69 605 007 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 68 670 300 гривень та видатки спеціального фонду бюджету  - 934 707 гривень;
 • профіцит за загальним фондом бюджету селищної об’єднаної  територіальної громади у сумі 84 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 • дефіцит за спеціальним фондом бюджету селищної об’єднаної  територіальної громади у сумі 84 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
 • оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної об’єднаної  територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,15 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;
 • резервний фонд бюджету селищної об’єднаної  територіальної громади у розмірі 60 000 гривень, що становить 0,09 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.
 

 
2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів бюджету селищної об’єднаної  територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 
 

 
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
 
Відповідно до п. 10 ст. 23 Бюджетного кодексу України делегувати виконавчому комітету Розівської селищної ради повноваження у період між сесіями збільшувати  (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин бюджету селищної об’єднаної  територіальної громади в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, обласного бюджету та інших місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених міжбюджетних трансфертів згідно з рішенням виконавчого комітету з наступним внесенням змін до цього рішення.
 
Відповідно до частин 8,10 статті 23, частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України рішення виконавчого комітету, зазначені в абзаці другому цього пункту, погоджується постійною комісією селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі, крім рішень виконавчого комітету щодо розподілу (перерозподілу) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
 

 
4. Затвердити розподіл витрат бюджету селищної об’єднаної  територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  6 592 908 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення. 
 

 
5. Затвердити напрями спрямування коштів іншої субвенції, наданої іншим місцевим бюджетам на 2020 рік, згідно з додатком 8 до цього рішення. 
 

 
6. Установити, що у загальному фонді бюджету селищної об’єднаної  територіальної громади на 2020 рік:
 
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97  Бюджетного кодексу України;
 
джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок 
 
бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.
 

 
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної об’єднаної  територіальної громади на 2020 рік:
 

 • у частині доходів є надходження, визначені   в ст. 691 Бюджетного кодексу України;
 • у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету селищної об’єднаної  територіальної громади до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
 • у частині кредитування є надходження, визначені в пункті 10 статті 691 Бюджетного кодексу України.
 

 
8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету селищної об’єднаної  територіальної громади видатки загального фонду на:
 • оплату праці працівників бюджетних установ; 
 • нарахування на заробітну плату; 
 • придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 
 • забезпечення продуктами харчування; 
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 
 • поточні трансферти населенню; 
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
 • компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншими фінансовими установами за кредитами, отриманими громадянами  на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
 • оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
 • оплату енергосервісу.
 

 
9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Розівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної об’єднаної  територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 

10. Головному розпоряднику коштів бюджету об’єднаної територіальної громади  Розівської селищної ради забезпечити:
 

 
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
 
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
 
3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
 
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
 
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
 
4) взяття бюджетних зобов’язань  відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;
 
5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;
 
6) затвердження обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 

 
11. Відповідно до частин 7, 8 і 10 статті 23 Бюджетного кодексу України:
 
1) делегувати селищному голові у період між сесіями селищної ради  у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету;
 
2) делегувати виконавчому комітету Розівської селищної ради у період між сесіями селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108  Кодексу), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету),  згідно з рішенням виконавчого комітету Розівської селищної ради, погодженим з постійною комісією селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі з наступним внесенням змін до цього рішення.
 

 
12. Відповідно до ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування  в Україні”, ст. 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та              ст. 101 Бюджетного кодексу України делегувати повноваження селищному голові в процесі виконання бюджету селищної об’єднаної територіальної громади укладати договори щодо умов надання субвенцій з бюджету селищної об’єднаної територіальної громади та отримання їх з інших бюджетів.
 

 
13. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
 

14. Розівській селищній раді забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.
 
         
15. Додатки № 1, 2, 3, 5, 7, 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.   
 

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.
 

 

 

Селищний голова                                                              Світлана НЕСТЕРЕНКО
 

alt Пояснювальна записка до Рішення №1 від 24.12.2019

altДодаток 1 – Доходи бюджету Розівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
altДодаток 2 – Фінансування бюджету селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
altДодаток 3 – Розподіл видатків Розівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
altДодаток 5 – Міжбюджетні трансферти на 2020 рік 
altДодаток 7 – Розподіл витрат бюджету Розівської селищної об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2020 році

altДодаток 8 – Напрями спрямування коштів іншої субвенції з бюджету Розівської селищної об’єднаної територіальної громади, наданої  іншим територіям на 2020 рік 

 


© 2011 Розівська селищна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
roz.zp.ua  обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@