Місцеві податки на 2017 рік

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Розівського району Запорізької області

одинадцята сесія   сьоме скликання

РIШЕННЯ

 

 

 

10.02.2017

смт. Розівка

№9

 

 

 

Про встановлення місцевих  податків

 

           Керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 20.12.2016 № 1791 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», статтею 143 Конституції України,  статтями 10, 12, 212-222, 265-289, 295  Податкового кодексу України, Розівська селищна рада   в и р і ш и л а :

 

1. Встановити на території Розівської селищної ради податок на майно, який складається з :

- податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки;

- транспортного податку;

- плати за землю.

2. Встановити   ставки транспортного податку та акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно з нормами Податкового кодексу України.

3. Встановити, що база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в т.ч. їх часток, що перебувають у власності фізичної особи-платника податку зменшується :

а)для квартири/квартир незалежно від їх кількості на 60 кв. метрів ;

б)для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості на 120 кв. метрів ;

в)для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі  їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток)  - на 180 кв. метрів .

 4. Встановити, що за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

 5. Встановити ставку податку на нерухоме майно, відмінне  від  земельної ділянки для всіх типів об’єктів  житлової нерухомості  (житловий будинок, квартира, прибудова  до житлового будинку, котедж, кімнати у багатосімейних комунальних квартирах, садові будинки, дачні будинки) у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року , за 1 кв. метр бази оподаткування:

- для фізичних осіб – 0%;

- для юридичних осіб – 0,5%;

6. Встановити ставку податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки по типам об»єктів нежитлової нерухомості у відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування:

- будівлі готельні – 0,25%;

- будівлі офісні – 0,25 %;

- будівлі торгівельні ( в т.ч. аптеки і аптечні кіоски) – 0,75%;

- будівлі торгівельні, в яких здійснюється торгівля підакцизними товарами – 1,5%;

            - гаражі  - 0,05%;

- будівлі для публічних виступів  - 0,5%;

- склади , які не мають відношення до промислових підприємств     - 0,05%;

- господарські (присадибні) будівлі – 0;

- інші будівлі  - 0,1%.

7. Врахувати, що фізичні особи в 2017 році сплачуватимуть податок на нерухоме майно за 2016 рік (за ставками та з пільгами, які діяли у 2016 році). За ставками, які встановлені цим рішенням, податок буде сплачуватись фізичними особами починаючи з 2018 року, юридичними особами з 2017 року.

            8. Встановити на території Розівської селищної ради слідуючи ставки земельного податку:           

            8.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місця знаходження):            

            8.1.2. Ставка податку за сільськогосподарські угіддя для ведення товарного сільгоспвиробництва встановлюється у розмірі:

а) рілля – 0,5 %;

б) сіножаті – 0,5 %;

в) пасовища – 0,5 %;

г) багаторічні насадження – 0,5 %;

від їх нормативної грошової оцінки.

            8.1.3.Ставка податку за сільськогосподарські угіддя для ведення особистого селянського господарства  встановлюється у розмірі:

а) рілля – 0,3 %;

б) сіножаті – 0,3 %;

в) пасовища – 0,3 %;

г) багаторічні насадження – 0,3 %.

від їх нормативної грошової оцінки

            8.1.4. Ставка земельного податку за земельні ділянки зайняті під житловим фондом встановлюється у розмірі – 0,03% від їх нормативної грошової оцінки.

            8.1.5. Ставка земельного податку на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється у розмірі – 1,0 %  від їх нормативної грошової оцінки.

            8.1.6. Ставка земельного податку за земельні ділянки надані для залізниць в межах смуг відведення, встановлюється в розмірі – 1.0 % від їх нормативної грошової оцінки.

            8.1.7. Ставка земельного податку на земельні ділянки, які перебувають у власності або в користуванні суб’єктів господарювання (в тому числі фізичних осіб-підприємців) нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) і на яких розташовані будівлі торгівельні, в яких здійснюється торгівля підакцизними товарами або розміщені аптеки та аптечні кіоски встановлюється в розмірі – 3 % від їх нормативної грошової оцінки.       

            8.1.8. Ставка земельного податку на земельні ділянки, які перебувають у власності суб’єктів господарювання (в тому числі фізичних осіб підприємців), нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється у розмірі – 1,0 %  від їх нормативної грошової оцінки.

            8.1.9. Ставка земельного податку на інші земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється у розмірі – 1,0 %  від їх нормативної грошової оцінки.

            8.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених   пунктів,  нормативну грошову оцінку яких не проведено :

            8.2.1 Ставка податку за сільськогосподарські угіддя для ведення товарного сільгоспвиробництва встановлюється у розмірі:

а) рілля – 0,5 %;

б) сіножаті – 0,5 %;

в) пасовища – 0,5 %;

г) багаторічні насадження – 0,5 %;

від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

            8.2.2. Ставка податку за сільськогосподарські угіддя для ведення особистого селянського господарства встановлюється у розмірі:

а) рілля – 0,3 %;

б) сіножаті – 0,3 %;

в) пасовища – 0,3 %;

г) багаторічні насадження – 0,3%.

від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області

             8.2.3. Ставка податку за   земельні ділянки несільськогосподарських угідь різного цільового призначення, надані підприємствам промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередач та іншим, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі - 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

            9. Передбачити, що при розрахунку земельного податку в обовязковому  порядку застосовується коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель.

            10. Встановити ставки єдиного податку для платників І групи згідно  додатку №1, платників 2 групи згідно додатку №2.

Єдиний податок для 3 та 4 груп платників податку застосовується на рівні ставок  встановлених Податковим кодексом України.

11.Контроль за повнотою і своєчасністю надходження  місцевих податків покласти на Розівське відділення Пологівської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області.

12.Оприлюднити дане рішення шляхом  розміщення  на офіційному сайті Розівської селищної ради та в Розівській  районній газеті «Роз-інформ».

13. Вважати таким ,що втратило чинність рішення  восьмої сесії Розівської селищної ради сьомого скликання від 12.07.2016 № 25 «Про встановлення місцевих та акцизного податків»,  від 30.11.2012 № 5 «Про внесення змін  та  доповнень до рішення селищної ради від 29.12.2011 №1 «Про встановлення розміру ставок єдиного податку»

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію з питань бюджету, економічного розвитку та регуляторної політики.

 

 

 

Селищний голова                                                                                            О.М.Щербань

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії селищної ради

від  10.02.2017 №9

                                                                                    Додаток  №1

                                                                                             

Перша група суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, фізичних осіб-підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та обсяг доходу яких протягом календарного року

не перевищує 300 000 гривень

Код КВЕД

Види господарської діяльності

Ставки податку у відсотках (%), від розміру  прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного (податкового) року

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10

01.63

Післяурожайна  діяльність

10

01.64

Оброблення насіння для відтворення

10

10.39

Інші види перероблення та консервування фруктів та овочів

10

13.20

Ткацьке  виробництво

10

13.30

Оздоблення текстильних виробів

10

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

10

13.93

Виробництво килимів та килимових виробів

10

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

10

14.13

Виробництво  іншого верхнього одягу

10

14.14

Виробництво спiднього одягу

10

14.19

Виробництво iншого одягу та аксесуарiв

10

14.20

Виготовлення виробів із хутра

10

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

10

15.11

Дублення шкур та оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра

10

16.22

Виробництво щитового паркету

10

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів

10

23.99

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.

10

43.32

Установлення столярних виробів

10

45.20

Технічне  обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10

45.40

Торгівля  мотоциклами,  деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

10

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

10

74.20

Дiяльнiсть у сферi фотографiї

10

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

10

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

10

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

81.21

Загальне прибирання будинків 

10

81.22

Інша діяльність із прибирання  будинків і промислових об'єктів

10

81.29

Інші види діяльності з прибирання

10

81.30

Надання ландшафтних послуг

10

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

10

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

10

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

10

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

10

96.02

Надання  послуг  перукарнями та салонами краси

10

96.03

Організація поховань і надання суміжних послуг

10

96.04

Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту

10

96.09

Надання інших індивідуальних послуг

10

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                     Л.Г.Денисенко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії селищної ради

від  10.02.2017 №9

                                                                                    Додаток  №2

 

Друга група суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умов, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500 000 гривень.

 

 

 

 

 

Код КВЕД

 

 

 

 

Види господарської діяльності

Ставки податку у відсотках (%), від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року

 

 

 

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

15

01.13

Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів

15

01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

15

01.21

Вирощування винограду

15

01.22

Вирощування тропічних і субтропічних фруктів

15

01.23

Вирощування цитрусових

15

01.24

Вирощування зерняткових та кісточкових фруктів

15

01.25

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників

15

01.28

Вирощування пряних, ароматичних та лікарських культур

15

01.29

Вирощування інших багаторічних культур

15

01.30

Відтворення рослин

15

01.46

Розведення свиней

15

01.47

Розведення птицi

15

01.50

Змiшане сiльське господарство

15

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

15

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

15

01.63

Післяурожайна діяльність

15

01.64

Оброблення насіння для відтворення

15

02.10

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

15

02.20

Лісозаготівлі

15

02.30

Збирання дикорослих  не деревних продуктів

15

03.12

Прісноводне рибальство

20

10.11

Виробництво м'яса

10

10.13

Виробництво м’ясних продуктів

10

10.20

Перероблення та консервування  риби, ракоподібних і молюсків

10

10.39

Інші види перероблення та консервування фруктів та овочів

10

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів

15

10.51

Перероблення молока, виробництво масла та сиру

15

10.52

Виробництво морозива

15

10.61

Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi

15

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

5

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок тривалого зберігання

5

10.73

Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів

5

10.85

Виробництво готової їжі та страв

5

10.89

Виробництво інших харчових продуктів,  н.в.і.у.

5

10.91

Виробництво готових кормів для тварин

15

11.07

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки

15

13.20

Ткацьке виробництво

15

13.30

Оздоблення текстильних виробів

15

13.91

Виробництво трикотажного полотна

15

13.92

Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу

15

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

15

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

15

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

15

14.14

Виробництво спіднього одягу

15

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

15

14.20

Виготовлення виробів із хутра

15

14.39

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

15

15.11

Дублення шкур та оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра

15

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

15

16.22

Виробництво щитового паркету

15

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів

15

18.13

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг

15

22.29

Виробництво інших виробів з пластмас

15

23.31

Виробництво керамічної плитки

15

23.32

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини

15

23.41

Виробництво господарських  та декоративних керамiчних виробiв

15

23.61

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

15

23.62

Виробництво виробiв з гiпсу для будiвництва

15

23.69

Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу

15

23.70

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

15

24.33

Холодне штампування та гнуття

15

25.11

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

15

25.12

Виробництво металевих дверей і вікон

10

25.72

Виробництво замків і дверних петель

10

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

10

31.02

Виробництво кухонних меблів

10

31.09

Виробництво інших меблів

10

32.99

Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.

15

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

10

33.19

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання

10

33.20

Установлення та монтаж машин і устатковання

10

37.00

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

10

38.11

Збирання безпечних відходів

10

38.21

Оброблення та видалення безпечних відходів

10

38.31

Демонтаж (розбирання) машин і устатковання

10

38.32

Відновлення відсортованих відходів

10

39.00

Інша діяльність щодо поводження з відходами

10

41.10

Організація будівництва будівель

10

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

10

42.11

Будівництво доріг  і автострад

20

42.99

Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

20

43.11

Знесення

20

43.12

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

20

43.21

Електромонтажні роботи

10

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

10

43.29

Інші будівельно-монтажні роботи

10

43.31

Штукатурнi роботи

10

43.32

Установлення столярних виробів

10

43.33

Покриття пiдлог та облицювання стiн

10

43.34

Малярнi роботи та склiння

10

43.39

Інші роботи із завершення будівництва

10

43.91

 Покрівельні роботи

10

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

10

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

10

45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

10

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

20

46.12

Діяльність посередників у торгівлі  паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

20

46.13

Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

20

46.15

Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами

20

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

20

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

20

46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

20

46.31

Оптова торгівля фруктами й овочами

20

46.33

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

20

46.36

Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами

20

46.38

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками

20

46.43

Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

20

46.47

Оптова торгівля  меблями, килимами й освітлювальним приладдям

20

46.49

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

20

46.52

Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього

20

46.71

Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

20

46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

20

46.90

Неспеціалізована оптова торгівля

20

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

20

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

20

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

20

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

20

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

20

47.24

Роздрібна торгівля  хлібобулочними виробами,  борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

20

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

20

47.30

Роздрібна торгівля пальним

20

47.41

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і  програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

10

47.42

Роздрібна торгівля  телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах

10

47.43

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

10

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

10

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

20

47.53

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

10

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

10

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

10

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

10

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

10

47.64

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

10

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

10

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

10

47.72

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

10

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

10

47.74

Роздрібна  торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

10

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами  та  туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

10

47.76

Роздрібна торгівля  квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

10

47.77

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

20

47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

10

47.79

Роздрiбна торгiвля уживаними товарами в магазинах

10

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

6

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

6

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

 

6

47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

20

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

20

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

20

49.32

Надання послуг таксі

15

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

20

49.41

Діяльність вантажного автомобільного транспорту

20

49.42

Надання послуг перевезення речей (переїзду)

15

52.12

Складське господарство

20

52.21

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

20

52.29

Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту

20

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

20

55.20

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

20

55.90

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

20

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

20

56.21

Постачання готових страв для подій

10

56.29

Постачання інших готових страв

10

56.30

Обслуговування напоями

10

58.13

Видання газет

20

59.14

Демонстрацiя кiнофiльмiв

20

60.10

Діяльність у сфері радіомовлення

20

60.20

Діяльність у сфері телевізійного мовлення

20

62.01

Комп’ютерне програмування

20

62.02

Консультування з питань інформатизації

20

62.03

Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням

20

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем

20

63.11

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і  пов’язана  з ними діяльнвсть

20

63.99

Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

20

66.12

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

20

66.19

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

20

66.21

Оцінювання ризиків та завданої шкоди

20

66.22

Діяльність страхових агентів і брокерів

20

66.29

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

20

68.10

Купівля та продаж власного нерухомого майна

20

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10

69.10

Діяльність у сфері права

15

71.11

Діяльність у сфері архітектури

20

71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

20

73.11

Рекламні агентства

20

73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

20

73.20

Дослідження кон»юктури ринку та вивчення суспільної думки

20

74.10

Спеціалізована діяльність із дизайну

20

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10

74.30

Надання послуг перекладу

10

74.90

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

20

75.00

Ветеринарна дiяльнiсть

10

77.11

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

20

77.12

Надання в оренду вантажних автомобілів

20

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

77.31

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання

15

77.32

Надання в оренду будівельних машин і устатковання

15

77.39

Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.

15

77.40

Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами

20

78.10

Діяльність агентств працевлаштування

20

78.20

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування

20

78.30

Інша діяльність із забезпечення  трудовими ресурсами

20

79.11

Діяльність туристичних агентств

20

79.12

Діяльність туристичних операторів

20

79.90

Надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

15

80.20

Обслуговування систем безпеки

20

81.21

Загальне прибирання будинків

15

81.22

Інша діяльність із прибирання  будинків і промислових об'єктів

15

81.29

Інші види діяльності з прибирання

15

81.30

Надання ландшафтних послуг

15

82.11

Надання комбінованих офісних адміністративних послуг

10

82.19

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність

10

82.30

Організування конгресів і торговельних виставок

20

82.91

Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій

20

82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

20

84.24

Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки

20

85.32

Професійно-технічна освіта

15

85.51

Освіта у сфері спорту та відпочинку

15

85.52

Освіта у сфері культури

15

85.59

Інші види освіти, н.в.і.у.

15

86.21

Загальна медична практика

15

86.22

Спеціалізована  медична практика

15

86.23

Стоматологiчна практика

15

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

15

87.10

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання

15

87.20

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію

20

87.30

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів

20

90.01

Театральна та концертна діяльність

20

90.02

Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів

20

90.03

Індивідуальна мистецька діяльність

20

93.11

Функціювання спортивних споруд

15

93.12

Діяльність спортивних клубів

15

93.13

Діяльність фітнес-центрів

15

93.19

Інша діяльність у сфері спорту

15

93.29

Організування інших видів відпочинку та розваг

20

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання

10

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

10

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

10

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

10

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

10

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

10

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

20

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

20

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

20

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                     Л.Г.Денисенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
© 2011 Розівська селищна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
roz.zp.ua  обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@