сайты для гос учреждений

Селищні програми 2016 рік

                                                                           

        Затверджено 

                                                                                   рішення селищної ради від 

                                                                                    24.12.2015  року  15

 

 

ПРОГРАМА

 

  

 

фінансова підтримка та розвиток дошкільного навчального закладу ясла – садок №1 «Сонечко» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області  на 2016 рік

 

 

1.      Загальні положення

 

 

 

1.1Селищна програма «Фінансова підтримка та розвиток дошкільного навчального закладу ясла – садок №1 «Сонечко» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області  на 2016 рік» ( надалі Програма) розроблена відповідно до статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.19 Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 91 Бюджетного кодексу України, яка передбачає , що видатки на управління комунальним майном можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

1.2  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма:Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку особистості. Основними завданнями дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду тощо. 

 

Дошкільний навчальний заклад селища не повною мірою задовольняє освітні потреби населення. На черзі для влаштування до дошкільного  закладу перебуває понад 30 дітей.
               Заклад працюює за 10,5 годинним графіком роботи і забезпечують повний комплекс освітних послуг визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та державними програмами затвердженими Міністерством освіти та науки України.

   Разом з тим, існують проблеми пов’язані з матеріально – технічним забезпеченням дошкільного закладу

Причинами виникнення проблеми є:

1)недостатня кількість дошкільних навчальних закладів внаслідок їх закриття;

2)обмежене фінансування дошкільної освіти у вигляді трансферту з районного бюджету. (Відповідно до ст. 89 Бюджетного кодексу України  фінансування дошкільних закладів віднесено до районних бюджетів. Разом з тим п. 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України  передбачено можливість фінансування таких закладів з бюджетів міст районного значення, селищ та сіл. Такі видатки здійснюються за рахунок між бюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого значення)

 

3)незадовільний стан матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення. На сьогоднішній день КДНЗ ясла – садок №1 «Сонечко» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області  - є комунальним підприємством Розівської селищної ради і остання зобов»язана створити умови для нормального його функціонування.

 

2. Мета та основні завдання Програми

 

2.1 Метою Програми є поліпшення умов організації повноцінного навчального процесу в дошкільному навчальному закладі селища, забезпечення якісного  функціонування  закладу.

2.2 Основними завданнями Програми є:

1)збереження та подальше зміцнення матеріально – технічної бази дошкільного навчального закладу;

2)сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним підприємством своєї поточної діяльності

 

3.Фінансування Програми

 

3.1 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету в частині утримання комунального майна, фінансової підтримки та зміцнення матеріально 1)технічної бази дошкільного навчального закладу, а саме:

2)оплату послуг (крім комунальних) вивіз твердих та рідких побутових відходів, утримання будівлі дошкільного закладу;

3)оплату комунальних послу та енергоносіїв ( оплата за  спожиту електроенергію, воду, газ, вугілля);

4)придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю;

5)придбання продуктів харчування;

6)придбання обладнання та предметів довгострокового користування;

3.2 Головний розпорядник коштів – Розівська селищна рада  Розівського району Запорізької області виходячи з своєї доходної та видаткової частини  може передбачати кошти на фінансування Програми.

3.3  Кошти згідно програми та кошторисних призначень отримує розпорядник коштів КДНЗ ясла – садок №1 «Сонечко Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області.

3.4 Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків передбачених в селищному бюджеті на  2016 рік по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»

 

 

4.Очікувані результати


4.1 Надання фінансової підтримки комунальному підприємству сприятиме:

 

1)впорядкуванню розрахунків установи з  організаціями за спожиті в процесі виробництва послуг енергоносії (природний газ, електроенергія, питна вода, вугілля);

2)впорядкуванню розрахунків з КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області за надані послуги дошкільному закладу  за вивіз твердих та рідких побутових відходів;

3)зміцнить матеріально – технічну базу дошкільного закладу;

4)сприятиме створенню належних умов для здійснення комунальним підприємством своєї поточної діяльності.

4.2   Виконання Програми надасть можливість:

1) забезпечити нормальну  роботу дошкільного закладу;

2)підвищити  комфорт перебування в дошкільному закладі його вихованців;

 

3)ефективно використавувати майно, що є власністю територіальної громади селища.

   

 

5. Заходи  щодо  виконання Програми

 

5.1.Фінансова підтримка для нормального функціювання  КДНЗ ясла – садок №1 «Сонечко Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області.

5.2. .Перелік заходів, фінансування :

                                                                                                                                          тис. грн.

№ з/п

КЕКВ

Показники

Бюджет

Виконавець програми

Обсяг

фінансування  на 2016 рік

загальний фонд

Обсяг

фінансування  на 2016рік

спеціальний

фонд

1

2210

Поточний трансфер дошкільному закладу на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

селищний

КДНЗ ясла –садок №1 «Сонечко» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

0,00

0

2

2230

Поточний трансфер дошкільному закладу на  придбання продуктів харчування

селищний

0,00

0

3

2240

Поточний трансфер дошкільному закладу на оплату послуг крім комунальних (в частині оплати за вивіз твердих та рідких відходів)

селищний

0,00

0

4

2240

Поточний трансфер дошкільному закладу на оплату послуг крім комунальних (на утримання  будівлі дошкільного закладу )

селищний

0,00

0

5

2272

Поточний трансфер дошкільному закладу на оплату водопостачання та водовідведення

селищний

0,00

0

6

2273

Поточний трансфер дошкільному закладу на оплату електроенергії

селищний

0,00

0

7

2274

Поточний трансфер дошкільному закладу на оплату природного газу

селищний

0,00

0

8

2275

Поточний трансфер дошкільному закладу на оплату інших енергоносіїв (придбання вугілля)

селищний

166,708

0

9

3110

Капітальний трансфер дошкільному закладу на придбання обладнання і предметів довгострокового користування

селищний

 

0,00

 

 

Всього

 

166,708

0,00

  2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійні комісії Розівської селищної ради

Селищний голова                                                                                             О.М.Щербань                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                        

 

 

 Програма «Соціальної підтримки громадян Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2015-2019 роки»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сесії  селищної ради

 від 24.12.2015 року № 16

 

VII.Перелік заходів, фінансування яких передбачається за рахунок

селищного бюджету

тис. грн.

№ з/п

Найменування заходів

Загальний обсяг фінансування

За роками виконання

2015

2016

2017

2018

2019

1

Забезпечити надання фінансової підтримки селищної програми «Підтримка діяльності Розівської селищної організації ветеранів України»

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2

Забезпечення видатків для  надання одноразової матеріальної допомоги громадянам  які опинилися в екстремальній та непередбаченій ситуації.

30,0

0

0,00

10,0

10,0

10,0

3

Забезпечення  надання екстреної грошової допомоги

11,5

2,5

1,5

2,5

2,5

2,5

4

Забезпечення  надання одноразової цільової допомоги.

131,5

62,0

62,0

2,5

2,5

2,5

5

Забезпечення виплати допомоги на поховання

36,0

1,5

7,5

8,0

9,0

10,0

 

                     Селищний голова                                                                                            О.М. Щербань

 

 

 

Селищна програма «Розвитку та утримання  комунального підприємства «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2014-2016 роки»    

                                                                             

 Додаток N 3

до програми  розвитку та утримання КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області на 2014-2016 роки

 

  ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ

 

  фінансового забезпечення виконання завдань програми  розвитку та утримання  КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області  на 2014-2016 роки

                                                                                                 тис.грн.

Найменування

завдання

Найменування заходу

Прогнозний

обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань

У тому числі за роками

2014

 

2015

 

2016

1.Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства житлово-комунального господарства

 Фінансова підтримка КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради   поповнення обігових коштів для виплати заробітної плати з нарахуваннями, погашення заборгованості по платежам до бюджету, інші;

410,0

 

110,0

 

150,0

 

150,0

 

Відшкодування різниці в тарифах за надані населенню послуги за вивіз твердих побутових відходів;

87,0

30,0

         27,0

30,0

 

2. Поліпшення  матеріально – технічної бази КП «Розівський комунгосп»

Внески органів влади та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб»єктів підприємницької діяльності

440,0

164

92,0

 

 

184,0

 

 

Селищний голова                                                                                               О.М. Щербань

 

Селищна програма «Поліпшення матеріально – технічної бази КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради  Розівського району Запорізької області на 2016 рік »

                                                                                                                                                                                                    Затверджено 

                                                                                                 рішення сесії Розівської   

                                                                                       селищної ради від 24.12.2016 №18

 

 

СЕЛИЩНА ПРОГРАМА

  

Поліпшення матеріально - технічної бази КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області

 

 на 2016 рік.

  

1.Загальні положення

 

     1.1  Комунальне підприємство КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області , створений і діє відповідно Статуту, Господарського кодексу України,  Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України.

     1.2 Програма поліпшення матеріально – технічної бази КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Розівського району запорізької області на 2016 рік розроблена відповідно до Конституції України, закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 91 Бюджетного кодексу України.

     1.3  Програма визначає мету, завдання, обґрунтування шляхів і засобів роз»язання проблеми, фінансове забезпечення очікувальні результати, заходи щодо виконання програми та орієнтовані обсяги.

 

                                                           2. Мета програми

 

   

     2.1 Підтримка  фінансового  становища підприємства  КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області шляхом поліпшення його матеріально технічної бази.

 

                                                           

 

                                                         3. Завдання програми

  

      3.1   Забезпечення підприємства необхідним належним транспортом та обладнанням, від наявності яких залежить якість надання послуг населенню, підприємствам та організаціям :

      - по вивезенню твердих, рідких побутових відходів від житлових будинків мешканців громади, установ та організацій;

      -  благоустрою місць громадського користування – парків, скверів, площ;

      -  надання ритуальних послуг;

      -  оброблення твердих побутових відходів;

      -  проведення ремонтів дорожнього полотна та інших послуг згідно з статуту підприємства.

 

 

                            4. Обґрунтування шляхів і засобів розв»язання проблеми

 

        4.1 Фінансова підтримка буде спрямована на поліпшення матеріальної бази,  придбання нової техніки, проведення капітальних ремонтів існуючої техніки.

 

          

                                           5. Фінансове забезпечення програми

 

       5.1 Головний розпорядник коштів – Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області   в межах бюджетних  призначень та надходжень передбачає кошти на фінансування програми.

             Фінансування Програми здійснюється в межах видатків передбачених в селищному бюджеті на відповідний рік по КТКВК 180409 «Внески органів влади АРК  та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб»єктів підприємницької діяльності», а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним  законодавством.

 

        5.2 Отримувачем  бюджетних коштів на виконання програми визначити – КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області;

 

        5.3 Контроль за виконанням Програми здійснюється селищною радою та постійно діючою комісією з питань промисловості та житлово – комунального господарства.

 

         5.4  КП «Розівський комунгосп»  Розівської селищної ради щорічно звітує про стан виконання програми.

 

 

6. Очікувальні результати виконання програми

 

          6.1 Поліпшення фінансового стану комунального підприємства.

  

7. Заходи щодо виконання  Програми та орієнтовані обсяги

                                                                                                                                                                       тис. грн..

з/п

Найменування заходу

Джерело  фінансування

Виконавець

Програми

Термін виконання

Обсяг фінансування

 на

 2016 рік

1

Капітальний трансферт КП "Розівський комунгосп" на проведення капітального ремонту причепу ПТС -4

Місцевий бюджет

     КП «Розівський комунгосп»

 

2016 рік

20,0

2

Капітальний трансферт КП "Розівський комунгосп" на проведення капітального ремонту вакумної бочки

Місцевий бюджет

     КП «Розівський комунгосп»

 

2016 рік

20,0

3

Капітальний трансферт КП "Розівський комунгосп" на придбання двигуна на автомобіль ГАЗ -3307

Місцевий бюджет

     КП «Розівський комунгосп»

 

2016 рік

60,0

4

Капітальний трансферт КП "Розівський комунгосп" на придбання кабіни на автомобіль ГАЗ -3307 з облицюванням

Місцевий бюджет

     КП «Розівський комунгосп»

2016 рік

60,0

5

Капітальний трансферт КП "Розівський комунгосп" на придбання рукава 6м для КО -503

Місцевий бюджет

     КП «Розівський комунгосп»

2016 рік

4,0

6

Капітальний трансферт КП "Розівський комунгосп" на придбання шин передніх для причепу ПТС -4

Місцевий бюджет

     КП «Розівський комунгосп»

2016 рік

13,0

7

Капітальний трансферт КП "Розівський комунгосп" на придбання шин передніх для трактора ЮМЗ -6

Місцевий бюджет

     КП «Розівський комунгосп»

2016 рік

7,0

 

Всього

 

 

 

184,0

 

 

Селищний голова                                                                                                О.М. Щербань

  

Селищна програма « Благоустрою територіальних громад населених пунктів Розівської селищної ради Розівського району  Запорізької області   на 2015-2019 роки» 

Затверджено 

рішення селищної ради від 

24 грудня 2015 року  19

  

                               7.Перелік заходів, фінансування яких передбачається за рахунок селищного бюджету

тис. грн.

№ з/п

Найменування заходів

Загальний обсяг фінансування

За роками виконання

2015

2016

2017

2018

2019

1

Оплата громадських робіт безробітним громадян зареєстрованих в центрі зайнятості

127,51

20,8

31,710

25,0

25,0

25,0

2

Розробка проектної документації по вуличному освітленню, придбання приборів обліку електроенергії, іншого необхідного обладнання та матеріалів для вуличного освітлення , його монтаж, ремонт аварійних ділянок вуличного освітлення , трансформаторів , оплата за вуличне освітлення, інше…

782,13

94,2

87,930

200,0

200,0

200,0

3

Проведення робіт та придбання матеріалів для наведення порядків на закріплених територіях, кладовищах, підтримка в належному стані місць загального користування , косіння  трави, ліквідація стихійних звалищ, формова обрізка крон дерев та інше…

538,37

30,3

358,070

50,0

50,0

50,0

4

Поховання безродинних померлих людей, придбання труни, риття могили, доставка тіла для проведення судмедекспертизи інше….

54,105

0

9,105

15,0

15,0

15,0

5

Надання поточних трансфертів КП «Розівський комунгосп» (на придбання матеріалів для благоустрою інше… )

208,4

28,4

30,0

50,0

50,0

50,0

 

6

Надання поточних трансфертів КП «Розівський комунгосп» ( на виплату заробітної плати)

1,6

1,6

0

0

0

0

7

Надання поточних трансфертів КП «Розівський комунгосп» (на грейдерування грунтових доріг по смт. Розівка )

3,9

3,9

0

0

0

0

8

Надання поточних трансфертів КП «Розівський комунгосп» ( на проведення поточного ремонту дороги по вул. Будівельників)

180,6

180,6

0

0

0

0

9

Надання поточних трансфертів КП «Розівський комунгосп»  на проведення поточного ремонту дороги по вул. Леніна ( в частині встановлення технічних засобів організації дорожнього руху біля Розівської ЗОШ №1 I-III ст.)

17,9

17,9

0

0

0

0

10

Надання поточних трансфертів КП «Розівський комунгосп» ( на проведення поточного ремонту дороги по вул. Карла Маркса )

 

 

200,0

200,0

0

0

0

0

11

Надання поточних трансфертів КП «Розівський комунгосп» ( на проведення поточного ремонту дороги по вул. Калініна)

200,0

200,0

0

0

0

0

12

Надання поточних трансфертів КП «Розівський комунгосп» ( на проведення поточного ремонту дороги по вул. Кірова)

200,0

200,0

0

0

0

0

13

Сплата судового збору згідно наказу господарського суду Запорізької області від 12.12.2014 року по справі №908/3798/14

1,8

1,8

0

0

0

0

14

Надання поточних трансфертів КП «Розівський комунгосп» ( на оплату послуг по утриманню об’єктів благоустрою на території Розівської селищної ради)

407,120

0,00

407,120

0

0

0

 

Селищний голова                                                                                          О.М. Щербань 

 

 

Програма організації оплачуваних 

 

громадських робіт у 2016 році

 

                                                                                                                                                           Д О Д А Т О К №2

до  рішення  сесії селищної ради

від   24.12.2015  № 20

 

П Е Р Е Л І К

 

видів оплачуваних громадських робіт та перелік об»єктів на яких ці роботи будуть організовуватися у 2016 році за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування  на випадок безробіття

 

Перелік об»єктів

Перелік видів

Територія населених пунктів Розівської селищної ради

Благоустрій території населених пунктів  селищної ради, зон відпочинку, кладовищ, впорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни,

благоустрій вулично-дорожньої мережі.

 

Секретар ради                                                                                                    Денисенко Л.Г.                                             

 

  

Д О Д А Т О К №1

до  рішення  сесії селищної ради

від   24.12.2015  № 20

  

П Е Р Е Л І К

 

видів оплачуваних громадських робіт та перелік об»єктів на яких ці роботи будуть організовуватися у 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету

 

Перелік об»єктів

Перелік видів

Територія населених пунктів Розівської селищної ради

Благоустрій території населених пунктів  селищної ради, зон відпочинку, кладовищ, впорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни,

благоустрій вулично-дорожньої мережі.

 

 

Секретар ради                                                                                                    Денисенко Л.Г. 

 

 

 

Cелищна програма підвозу дітей  на 2014 -2016 роки 

Додаток  

до рішення селищної ради 

                                                                                            від  24.12.2015 року №21

  

7.Заходи щодо виконання Програми та орієнтовні обсяги

тис.грн.

№ п/п

Найменування заходу

Виконавці

Терміни виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

За роками виконання

2014

2015

2016

Разом

1.

Забезпечення регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання, відвідування та додому школярів та вихованців дитячого садка №1 «Сонечко» шляхом передачі іншої субвенції до районного  бюджету (для забезпечення паливо – мастильними матеріалами, запчастинами, проведення капітальних та поточних ремонтів шкільних автобусів, проведення техоглядів, страхування транспортних засобів, страхування водіїв. )

Розівська районна державна адміністрація

щорічно

 

61,125

 

81,835

 

37,415

 

180,375

 

Всього

 

 

 

61,125

 

81,835

 

37,415

 

180,375

 

  

Селищний голова                                                                                              О.М. Щербань

 
 

Селищна програма  «Організація повноцінного харчування учнів 1-4 класів  в Розівських ЗОШ №1, №2 I –III ступенів » на 2015-2017 роки

                                                                                           Додаток

                                                    до рішення селищної ради

                                                                                            від 24.12.2015 року №22 

 

 

7.Заходи щодо виконання Програми та орієнтовні обсяги

тис.грн.

№ п/п

Найменування заходу

Виконавці

Терміни виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

За роками виконання

2015

2016

2017

Разом

1.

Забезпечення умов для повноцінного харчування  учнів 1-4 класів Розівських загальноосвітніх шкіл №1 та №2 I –III ст. які знаходяться на території Розівської селищної ради шляхом передачі іншої субвенції до районного  бюджету

Розівська районна державна адміністрація

щорічно

192,157

126,973

100,0

419,13

 

Всього

 

 

192,157

126,973

100,0

419,13

 

 

Селищний голова                                                                                             О.М. Щербань

 

 

 
 

Селищна програма підтримки діяльності Розівської селищної   організації ветеранів України на 2016 рік 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішення четвертої сесії  Розівської селищної ради сьомого скликання  від 24.12.2015  № 23

 

Селищна  Програма

 

підтримки діяльності Розівської селищної організації ветеранів України на 2016 рік

 

Відповідно до Закону України «Про об»єднання громадян», «Про статут ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Статуту організації ветеранів  України в селищній раді  працює Розівська селищна організація ветеранів України, яка об»єднує селищних ветеранів війни та праці, пенсіонерів пристарілих  громадян, які працювали в основному на підприємствах розташованих на території селищної ради.

Фінансових надходжень в селищній  ветеранській  організації немає.

 

МЕТА   ТА   ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ

Метою Програми є надання всебічної підтримки Розівської  селищної організації ветеранів України у здійсненні завдань, визнвчених Статутом Організації ветеранів України.

Програмою визначаються основні напрямки діяльності органів  виконавчої влади та  місцевого самоврядування щодо надання  допомоги ветеранській організації,створення належних умов її діяльності.

 

 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ

Виконання Програми  дасть можливість :

- підвищити роль  ветеранської організації у громадсько-політичному житті селищної ради ;

- покращити співпрацю ветеранської організації з органами  виконавчої влади та місцевого самоврядування,громадськми організаціями;

- залучити ветеранську організацію до  підготовки та реалізації заходів, спрямованих на соціальний захист ветеранів,всіх  громадян похилого віку,патріотичне виховання молоді,забезпечення  спадкоємності поколінть;

- створення  матеріальної бази  організації  ветеранів;

- здійснення  статутних  завдань первинною ветеранськю організацією;

- фінансова  підтримка ветеранів  та  постійне  піклування  про них;

- активне ведення  ветеранською організацією  організаторської роботи проведення  з ветеранами селища з метою відстоювання їх прав,потреб і запитань.

  

Ф І Н А Н С У В А Н Н Я

Фінансування Програми здійснюється  в межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті, та інших джерел, не заборонених законодавством.

По КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів», КЕКВ 2610 « Субсидії  і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

 

 

Зміст заходу

 

Відповідальні за  виконання та  терміни виконання

 

 

 

Основні джерела фінансування (тис.грн.)

 

Селищний  бюджет

 

Інші джерела

1

Надання організаційної підтримки, юридичної  та іншої допомоги в роботі Розівської селищної організації ветеранів України.

Селищна рада, керівники підприємств і організацій, де працювали

Постійно

-

-

2.

Залучення ветеранського активу до  підготовки рішень органів виконавчої влади, які спрямовані на  соціальний захист, всіх громадян  похилого віку.

 Селищна рада

 

 Постійно

-

-

 3.

Залучення ветеранської організації до участі в  масових заходах та виховної роботи з молоддю.

 Селищна рада

 Профкоми

 Постійно

-

-

 4

Залучення представників ветеранської організації до складу комісій з  перевірки стану торгового, побутового , медичного, транспортного та  іншого забезпечення ветеранів

 Селищна рада

 

 Постійно

-

-

 5.

Надання інформаційної підтримки  та допомоги  в  передплаті періодичних видань

 Селищна рада, керівники підприємств, де працювали ветерани.

 Постійно

-

-

 6.

Надання фінансової  підтримки Розівській   селищній організації ветеранів України

 Селищна рада

 Постійно

5,0

-

 7.

Забезпечення  селищної ради  селищну організацію  ветеранів України приміщенням та обладнанням для роботи.

 Селищна рада

-

-

 8.

Матеріальне заохочування ветеранів - активістів

 Селищна рада

-

-

                 В С Ь О Г О :

 

5,0

-

 

Селищний голова                                                                                      О.М.Щербань

                     

 

Селищна програма  «Створення та використання місцевого матеріального резерву  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Розівської селищної ради» на  2016-2018 роки

 Затверджено

            рішення  селищної ради

                                                                                                           від 24.12.2015  № 25

 

Програма

 

 

«Створення та використання місцевого матеріального резерву  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Розівської селищної ради »

 

на  2016-2018 роки

 

 

1. Загальні положення

1.1.Програма створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Розівської селищної ради (далі – Програма) розроблена у відповідності до  статі 98 Кодексу цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Програмою передбачено створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Реалізація Програми створення матеріальних резервів розрахована на 3 роки. Програма розроблена для реагування на надзвичайні ситуації, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів. На створення місцевого матеріального резерву передбачається фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету Розівської селищної ради. Наявність зазначеного Резерву – це один із важливіших важелів оперативного реагування та основа забезпечення реалізації рішень на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

1.2.Програма визначає  мету, обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, фінансове забезпечення, очікувані результати виконання,  заходи по виконанню  Програми та орієнтовані обсяги.

2.  Мета  Програми

Метою розробки цієї Програми є забезпечення виконання Кодексу цивільного захисту України, положень Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Створення місцевого матеріального резерву забезпечить можливість реального та ефективного функціонування ланки територіально підсистеми Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації з найменшими фінансовими витратами. Бути в постійній готовності для надання постраждалому населенню допомоги для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

3.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Комплекс запланованих заходів забезпечить вирішення проблемних питань у здійсненні запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на території Розівської селищної ради. Cтворення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій і надання термінової допомоги постраждалому населенню, покладається на КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької област . Матеріальний резерв буде  використовуватися  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

      У разі недостатності місцевого матеріального резерву чи його використання у повному    обсязі залучається матеріальний резерв вищого рівня.

 

4.Фінансове забезпечення Програми

 

4.1.Головний розпорядник коштів – Розівська  селищна рада Розівського району Запорізької області  в межах бюджетних призначень  та надходжень передбачає кошти на фінансування Програми.

Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків передбачених в селищному бюджеті на відповідний рік по КТКВК 210105 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»,  за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

4.2 Отримувачем  бюджетних коштів на проведення видатків на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  визначити – КП «Розівський комунгосп» Розівської селищної ради.

 

5. Очікувані результати виконання Програми та орієнтовані обсяги

5.1. Результати  виконання Програми  дадуть можливість, не очикуючи надходжень з районного бюджету, оперативно організовувати низку першочергових робіт щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Розівської селищної ради.

 

7.Заходи щодо виконання Програми та орієнтовні обсяги

 

№ з/п

Найменування заходу

 

Джерело фінансування

Виконавець програми

 

 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

За роками виконання (тис.грн.)

2016

2017

2018

1

Поточний трансфер КП «Розівський комунгосп» на придбання паливо – мастильних матеріалів

Місцевий бюджет

КП «Розівський комунгосп»

15,0

20,0

20,0

2

Поточний трансфер КП «Розівський комунгосп» на придбання засобів подолання стихійного лиха

Місцевий бюджет

КП «Розівський комунгосп»

10,0

15,0

15,0

 

Всього

 

 

25,0

35,0

35,0

 

 

 

Селищний голова                                                                                                 О.М.Щербань


 

Про передачу іншої субвенції з селищного до районного бюджету на організацію  регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання та відвідування й додому школярів, та вихованців КДНЗ ясла-садка №1 «Сонечко», які  проживають в сільських населених пункта

Додаток

до рішення селищної ради

від 24 грудня .2015 № 26

 

 

Договір №

 

про надання іншої субвенції з селищного бюджету районному бюджету

 

„___” __________2016 р.                                                                                            смт. Розівка                    

 

Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області ( далі- Надавач субвенції), в особі Розівського селищного голови Олександра Миколайовича Щербаня, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та Розівська  районна державна  адміністрація Запорізької області (далі – Одержувач субвенції) ) в особі  голови районної державної адміністрації Полянського Юрія Олексійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації в Україні», з іншої сторони, відповідно до ст.101 Бюджетного кодексу України та на виконання рішення Розівської селищної ради від 24.12.2015 року № 26 «Про передачу іншої субвенції з селищного до районного бюджету на  організацію  регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання та додому школярів, та вихованців КДНЗ ясла-садка №1 «Сонечко», які  проживають в сільських населених пунктах»  уклали цей договір ( надалі – Договір) про наступне:

 

1.Предмет договору

1.1. Предметом договору є надання субвенції із загального фонду селищного бюджету районному бюджету в сумі 37415,00 грн.( Тридцять сім тисяч чотириста п’ятнадцять грн. 00 коп.) на організацію  регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання та додому школярів, та вихованців КДНЗ ясла-садка №1 «Сонечко», які  проживають в сільських населених пунктах  (для забезпечення паливо – мастильними матеріалами, запчастинами, проведення капітальних та поточних ремонтів шкільних автобусів, проведення техоглядів, страхування транспортних засобів, страхування водіїв).

1.2 Перерахування коштів здійснюється із загального фонду селищного бюджету з рахунку № 35453020043479 відкритого в УДКСУ у Розівському районі Запорізької області, МФО 813015 код ЄДРПОУ 20478637, на рахунок районного бюджету № 31418652700293 відкритого в УДКСУ у Розівському районі Запорізької області, МФО 813015 код ЄДРПОУ 37473878.

 

2. Обов»язки та права сторін

2.1. Надавач субвенції зобов'язаний:

 

2.1.1 Забезпечити перерахування субвенції протягом року з дотриманням умов п. 1.1 Договору відповідно до бюджетних призначень та згідно з затвердженим помісячним розписом селищного бюджету.

2.2. Надавач субвенції має право:

2.2.1 Отримати інформацію щодо цільового спрямування коштів та своєчасного їх використання від отримувача субвенції.

 

2.3 Отримувач субвенції зобов’язаний:

2.3.1 Забезпечити цільове, своєчасне та ефективне використання коштів.

            2.3.2 Надати інформацію про використання коштів субвенції Розівській селищній раді до 31 грудня 2016 року.

            2.3.3 Відповідно до постанови КМУ від 15.12.2010 № 1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), невикористані протягом бюджетного року кошти повернути до кінця 2016 року до селищного бюджету на рахунок, з якого вони були отримані (загальний фонд).

            2.4 Отримувач субвенції має право:

            2.4.1 Отримати субвенцію з загального фонду селищного бюджету згідно з затвердженим помісячним розписом селищного бюджету відповідно до бюджетних призначень.

 
 

                                                            3. Термін дії договору

        3.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами  і діє  до 31.12.2016 року.

3.2. Усі зміни і доповнення до цього договору оформлюються у вигляді додаткових угод, що є невід’ємними частинами цього договору.

  

4. Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору згідно з чинним законодавством.

 

                                                           5. Вирішення спорів

5.1. У випадку виникнення спорів між сторонами, що стосуються виконання зобов’язань цього договору, сторони вживають заходи щодо їх врегулювання шляхом консультацій та переговорів.

5.2. У випадку, коли сторони не дійшли згоди зі спірних питань шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

 

 

                                                                                        6. Інші умови

                6.1 Цей договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

                6.2 Додатки та доповнення до цього договору, підписані сторонами, протягом терміну його дії, є невід’ємними частинами цього договору.

 

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

 
 

Селищний голова                                                                                                            О.М. Щербань

 


 

 

Про передачу іншої субвенції з селищного до районного бюджету на  організацію повноцінного харчування учнів 1-4 класів в Розівських ЗОШ №1, №2 I-III ступенів

 

                                                                                                                    Додаток 

до рішення селищної ради

від  24 грудня 2015 року №27

 

 

Договір №

 

про надання іншої субвенції з селищного бюджету районному бюджету

 

„____” __________ 2016 р.                                                                                         смт. Розівка                    

 

Розівська селищна рада Розівського району Запорізької області ( далі- Надавач субвенції), в особі Розівського селищного голови Олександра Миколайовича Щербаня, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та Розівська  районна державна  адміністрація Запорізької області (далі – Одержувач субвенції) в особі  голови районної державної адміністрації Полянського Юрія Олексійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації в Україні», з іншої сторони, відповідно до ст. 101 Бюджетного кодексу України та на виконання рішення Розівської селищної ради від 24.12.2015 року №27 «Про передачу іншої субвенції з селищного до районного бюджету на  організацію повноцінного харчування учнів 1-4 класів в Розівських ЗОШ I-III ст. №1, №2»  уклали цей договір ( надалі – Договір) про наступне:

 

1.Предмет договору

1.1. Предметом договору є надання субвенції із загального фонду селищного бюджету районному бюджету в сумі 126973,00 грн.( Сто двадцять шість тисяч дев’ятсот сімдесят три грн. 00 коп.) на  організацію повноцінного харчування учнів 1-4 класів в Розівських ЗОШ I-III ст. №1, №2.

1.2 Перерахування коштів здійснюється із загального фонду селищного бюджету з рахунку № 35453020043479 відкритого в УДКСУ у Розівському районі Запорізької області, МФО 813015 код ЄДРПОУ 20478637, на рахунок районного бюджету

 № 31418652700293 відкритого в УДКСУ у Розівському районі Запорізької області, МФО 813015 код ЄДРПОУ 37473878.

 

2. Обов»язки та права сторін

 

2.1. Надавач субвенції зобов'язаний:

 

2.1.1 Забезпечити перерахування субвенції протягом року з дотриманням умов п. 1.1 Договору відповідно до бюджетних призначень та згідно з затвердженим помісячним розписом селищного бюджету.

2.2. Надавач субвенції має право:

2.2.1 Отримати інформацію щодо цільового спрямування коштів та своєчасного їх використання від отримувача субвенції.

 

2.3 Отримувач субвенції зобов’язаний:

2.3.1 Забезпечити цільове, своєчасне та ефективне використання коштів.

            2.3.2 Надати інформацію про використання коштів субвенції Розівській селищній раді до 31 грудня 2016 року.

            2.3.3 Відповідно до постанови КМУ від 15.12.2010 № 1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» (зі змінами), невикористані протягом бюджетного року кошти повернути до кінця 2016 року до селищного бюджету на рахунок, з якого вони були отримані (загальний фонд).

            2.4 Отримувач субвенції має право:

            2.4.1 Отримати субвенцію з загального фонду селищного бюджету згідно з затвердженим помісячним розписом селищного бюджету відповідно до бюджетних призначень.

 

 

                                                            3. Термін дії договору

        3.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами  і діє  до 31.12.2016 року.

3.2. Усі зміни і доповнення до цього договору оформлюються у вигляді додаткових угод, що є невід’ємними частинами цього договору.

 

 

4. Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору згідно з чинним законодавством.

 

                                                           5. Вирішення спорів

5.1. У випадку виникнення спорів між сторонами, що стосуються виконання зобов’язань цього договору, сторони вживають заходи щодо їх врегулювання шляхом консультацій та переговорів.

5.2. У випадку, коли сторони не дійшли згоди зі спірних питань шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

 

 

                                                                                        6. Інші умови

                6.1 Цей договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

                6.2 Додатки та доповнення до цього договору, підписані сторонами, протягом терміну його дії, є невід’ємними частинами цього договору.

 

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

 

Селищний голова                                                                                                            О.М. Щербань
 

 

Селищна програма

«Утримання та ремонту автомобільних доріг

 територіальної громади населених пунктів

Розівської селищної ради Розівського району

 

Запорізької області   на 2015-2019 роки»

                                                                                                                      Затверджено  

                                                               рішення  селищної ради

                                                          від 24.12.2015 р. №24

 

7.Заходи щодо виконання Програми та орієнтовні обсяги

 

з/п

Найменування заходу

 

Джерело фінансування

Виконавець програми

 

Терміни виконання

 

 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

За роками виконання (тис.грн.)

2015

рік

2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019

рік

Разом

1.

Поточний трансфер КП «Розівський комунгосп» на поточний ремонт  та утримання доріг територіальної громади смт. Розівка

Місцевий бюджет

КП «Розівський комунгосп»

протягом року

0,00

00,0

50,0

50,0

50,0

150,0

2.

Капітальний трансферт КП «Розівський комунгосп» на капітальний  ремонт дороги по вул. Леніна

Місцевий бюджет

КП «Розівський комунгосп»

протягом року

871,800

0,00

0,00

0,00

0,00

871,800

3

Капітальний трансферт КП «Розівський комунгосп» на капітальний  ремонт дороги по вул. Калініна

Місцевий бюджет

КП «Розівський комунгосп»

протягом року

0,00

300,0

0,00

0,00

0,00

300,00

4

Капітальний трансферт КП «Розівський комунгосп» на капітальний  ремонт доріг

Місцевий бюджет

КП «Розівський комунгосп»

протягом року

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

900,00

5

Поточний трансфер КП «Розівський комунгосп» на поточний ремонт дороги по вул. Будівельників

Місцевий бюджет

КП «Розівський комунгосп»

протягом року

21,668        

0,00

0,00

0,00

0,00

21,668

 

ВСЬОГО

 

 

 

893,468

300,0

350,0

350,0

350,0

2243,468

 

Селищний голова                                                                                               О.М.Щербань                                             

 
     
     
   

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 
 


© 2011 Розівська селищна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
roz.zp.ua  обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@