сайты для гос учреждений
Прийняті регуляторні акти
Рішення від 12.07.2016 №24 "Про затверд.Положення про порядок і правила розміщення на території Розівської с/р пересув.малих архітект.форм та транспорт.засобів для здійснення виїзної, виносної торгівлі і святкової виїзної, виносної торгівлі ..."
  

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Розівського району Запорізької області

восьма сесія   сьоме скликання

РIШЕННЯ

 

 

 

12.07.2016

смт. Розівка

№ 24

 

 

 

Про затвердження Положення   про порядок і правила розміщення на території Розівської селищної ради пересувних малих архітектурних форм та транспортних засобів для здійснення виїзної, виносної торгівлі і святкової виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг

 

 

           З метою своєчасного вживання заходів щодо впорядкування, розширення і удосконалення організації виїзної
(виносної) торгівлі, покращення торгівельного обслуговування населення
  на території Розівської селищної ради,  
керуючись пунктом 8 частини «а» статті 30, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р. № 833 «Про затвердження
Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», наказом
Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996р. №369 «Про затвердження Правил
роботи дрібнороздрібної торговельної мережі»,
 Розівської селищна рада в и р і ш и л а :

1. Затвердити «Положення   про порядок і Правила розміщення на території Розівської селищної ради
пересувних Малих архітектурних форм та транспортних засобів для здійснення виїзної, виносної торгівлі і святкової
виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг» на території Розівської селищної ради (далі - Положення),
згідно додатку 1 до цього рішення.

2. Секретарю Розівської селищної ради здійснити необхідні заходи, пов’язані з виданням даного рішення.

3.Зазначити , що  рішення вступає в дію з 01.09.2016 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Розівської селищної рад з питань
бюджету, економічного розвитку, та регуляторної політики та
комісію з питань благоустрою, сільського
господарства, земельних відносин.

 

 

 

Селищний голова                                                                                               О.М.Щербань

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення восьмої сесії Розівської селищної
ради сьомого скликання від 12.07.2016 №24

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок і правила розміщення на території Розівської селищної ради

пересувних малих архітектурних форм та транспортних засобів для здійснення

виїзної, виносної торгівлі і святкової виїзної, виносної торгівлі

та надання послуг у сфері розваг

 

1. Загальні положення та терміни:

1.1. Це Положення розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування вУкраїні»,
«Про благоустрій населених пунктів», «Про захист прав споживачів», ПостановиКМ України №833 від 15.06.2006р.
«Про затвердження Порядку провадження торговельноїдіяльності та правил торговельного обслуговування на
ринку споживчих товарів»«Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», затверджених наказом №369
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі від 08.07.1996р. та визначає порядокі правила розміщення на
території Розівської селищної ради (далі –селищна рада) пересувних малих архітектурних форм
та транспортних
засобів для здійснення виїзної, виносної торгівлі і святкової виїзної,
виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг.

1.2. Вимоги цього Положення є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами, які здійснюють виїзну,
виносну торгівлю і святкову виїзну, виносну торгівлю та надання послуг у сфері розваг на території  селищної ради.

1.3. Виїзна, виносна торгівля - це дрібнороздрібна торгівля за межами торговельного приміщення
продовольчими товарами готовими до вживання, зокрема: морозивом кондитерськими виробами, прохолодними
напоями, овочами, фруктами, баштанними культурами, іншою продукцією рослинного походження, продукцією
бджільництва, також непродовольчими товарами нескладного асортименту, яка здійснюється з використанням
пересувної малої архітектурної форми, або транспортного засобу.

1.4. Виїзна, виносна торгівля може здійснюватись з пересувної малої архітектурної форми яка не має
закритого приміщення для тимчасового перебування людей та конструкція якої дозволяє її пересування
людиною без застосування техніки і механізмів (стіл, лоток,рундук, намет, низькотемпературний прилавок, шафа
холодильна, ємкість для напоїв,сатуратор чи інша установка для змішування та розливу напоїв, торгівельний
автомат, інші пристрої для виїзної, виносної роздрібної торгівлі тощо), або з транспортного засобу (автомагазин,
автопричеп, візок, бочка, цистерна тощо), які відповідають умовам дотримання температурного режиму
зберігання і санітарним нормам, встановленим для товарів, що реалізуються з цих торговельних об'єктів.

1.5. Святкова виїзна, виносна торгівля - це виїзна, виносна торгівля, яка здійснюється напротязі від одного
до п'яти днів з нагоди свят або інших культурно-масових та релігійних заходів, що проводяться у селищі. Святкова
виїзна, виносна торгівля може здійснюватись з пересувної малої архітектурної форми, яка не має закритого
приміщення для тимчасового перебування людей та конструкція якої дозволяє її пересування людиною
беззастосування техніки і механізмів (стіл, лоток, рундук, намет, низькотемпературний прилавок, шафа холодильна,
ємкість для напоїв, сатуратор чи інша установка для змішування та розливу напоїв, торгівельний автомат, інші
пристрої для виїзної, виносної роздрібної торгівлі тощо), або з транспортного засобу (автомагазин, автопричеп,
візок,бочка, цистерна тощо), які відповідають умовам дотримання температурного режиму зберігання і санітарним
нормам, встановленим для товарів, що реалізуються з цих торговельних об'єктів.

1.6. Підставою для розміщення на території селищної ради пересувної малої архітектурної
форми або транспортного засобу для здійснення виїзної, виносної торгівлі є отримане заявником від виконавчого
комітету  селищної ради рішення про надання дозволу на розміщення пересувної малої архітектурної
форми або транспортного засобу для здійснення виїзної, виносної торгівлі (надалі рішення).

1.7. Підставою для розміщення на території селищної ради пересувної малої архітектурної
форми або транспортного засобу для здійснення святкової виїзної, виносної торгівлі є отримане заявником
розпорядження селищного голови про надання дозволу на розміщення пересувної малої архітектурної
форми або транспортного засобу для здійснення святкової виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері
розваг (надалі розпорядження).

1.8. Заявник - особа, яка звертається до виконавчого комітету Розівської селищної ради із заявою про
надання їй дозволу на розміщення пересувної малої архітектурної форми або транспортного засобу для здійснення
виїзної, виносної торгівлі або святкової виїзної, виносної торгівлі (юридична особа, підприємець або фізична особа,
фізична особа пенсійного віку чи інвалід, у разі торгівлі продукцією рослинного походження, вирощеної на
особистій присадибній земельній ділянці чи земельній ділянці в садовому товаристві).

2. Місця для розміщення пересувних малих архітектурних форм та транспортних засобів для здійснення
виїзної, виносної торгівлі і святкової виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг:

2.1. Пересувні малі архітектурні форми та транспортні засоби для здійснення виїзної, виносної торгівлі
і святкової виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території смт.Розівка розміщуються у
відведених для цього місцях. Перелік таких місць затверджується виконавчим комітетом Розівської селищної ради.

3. Порядок надання дозволу на розміщення пересувних малих архітектурних форм та транспортних
засобів для здійснення виїзної, виносної торгівлі та святкової виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері
розваг:

3.1. Дозвіл на розміщення пересувної малої архітектурної форми для здійснення виїзної, виносної
торгівлі надається виконавчим комітетом Розівської селищної ради заявнику на термін від 1 дня до 1 року.

3.2. Дозвіл на розміщення транспортних засобів для здійснення виїзної торгівлі та надання послуг у сфері
розваг надається виконавчим комітетом Розівської селищної ради заявнику на термін не більше шести місяців.

3.3. Розміщення пересувних малих архітектурних форм та транспортних засобів для здійснення святкової
виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг відбувається на підставі розпорядження селищного
голови на термін від одного до п'яти днів.

3.4. Для отримання дозволу заявник подає до виконкому Розівської селищної ради наступні документи:

- заяву на ім'я селищного  голови (згідно Додатку 1 або Додатку 2 даного Положення), в якій зазначено вид пересувної
малої архітектурної форми або відомості про транспортний засіб, графічне зображення пересувної малої
архітектурної форми або транспортного засобу, бажане місце розміщення пересувної малої архітектурної
форми або транспортного засобу (також у вигляді графічного зображення), площа земельної ділянки,
необхідної для розміщення пересувної малої архітектурної форми або транспортного засобу, бажаний термін
розміщення пересувної малої архітектурної форми або транспортного засобу, асортиментний перелік товарів, що
планується реалізовувати з пересувної малої архітектурної форми або транспортного засобу та графік роботи
пересувної малої архітектурної форми або транспортного засобу для здійснення виїзної, виносної торгівлі або
святкової виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг;

- копію технічного паспорту транспортного засобу (для отримання дозволу на розміщення транспортного
засобу для здійснення виїзної торгівлі або святкової виїзної торгівлі);

- копію документу про державну реєстрацію суб'єкта господарювання (для юридичних осіб та підприємців);

 

- копію документу, що посвідчує особу заявника, а також пенсійного посвідчення чи посвідчення інваліда
(для фізичних осіб);

- копію документу, що підтверджує наявність у заявника присадибної земельної ділянки чи земельної ділянки
для ведення особистого селянського господарства (для фізичних осіб, що здійснюють реалізацію
власно
вирощеної продукції).

3.5. Заяви про надання дозволу на розміщення пересувних малих архітектурних форм та транспортних
засобів для здійснення виїзної, виносної торгівлі та додані до заяв документи

(згідно п. 3.4. даного Положення) розглядаються у порядку їх надходження у термін не більше одного
місяця виконавчим комітетом Розівської селищної ради.

3.6. У випадку прийняття виконавчим комітетом Розівської селищної ради рішення про надання
дозволу на розміщення пересувної малої архітектурної форми або транспортного засобу для здійснення виїзної,
виносної торгівлі, воно підписується селищним головою та видається заявнику або його законному
представнику під особистий підпис при умові виконаних умов даного Положення, викладених в п. 3.9.

3.7. Заяву про надання дозволу на розміщення пересувних малих архітектурних форм та транспортних
засобів для здійснення святкової виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг та додані до заяви
документи (згідно п. 3.4. даного Положення) на протязі трьох робочих днів розглядає селищний голова Розівської
селищної ради.

3.8. У випадку прийняття позитивного рішення, розпорядження про надання дозволу на розміщення
пересувних малих архітектурних форм та транспортних засобів для здійснення святкової виїзної, виносної торгівлі
та надання послуг у сфері розваг підписується селищним головою та видається заявнику або його представнику під
особистий підпис при умові виконаних умов даного Положення, викладених в п. 3.9.

3.9. Для отримання дозволу на розміщення пересувної малої архітектурної форми або транспортного
засобу для здійснення виїзної, виносної або святкової виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері
розваг заявник повинен надати до виконавчого комітету Розівської селищної ради копію:

- договору між заявником та КП Розівський комунгосп на прибирання прилеглої території  (відповідно до п.   5.8.
Положення);

- документу, що посвідчує оплату за тимчасове користування місцем, з якого має здійснюватися виїзна, виносна
торгівля або святкова виїзна, виносна торгівля з пересувних малих архітектурних форм або транспортних засобів
та надання послуг у сфері розваг (відповідно до п. 4.1., 4.4. Положення).

3.10. При отриманні рішення виконавчого комітету Розівської селищної ради або Розпорядження
селищного голови, заявник або його законний представник повинен бути ознайомлений під особистий підпис
з вимогами цього Положення та про відповідальність у разі порушень цих вимог.

3.11. Заявнику може бути відмовлено у наданні дозволу у таких випадках:

- заява не містить відомостей відповідно до п. 3.4. Положення;

- до заяви не надані документи у відповідності до п. 3.4. Положення;

- відомості, що містяться у заяві та доданих документах не відповідають вимогам чинного законодавства та
цього Положення;

- заявлене місце не відведено у встановленому порядку для здійснення виїзної, виносної торгівлі та
святкової виїзної, виносної торгівлі;

на заявленому місці розміщення пересувної малої архітектурної форми або транспортного засобу відсутні вільні
місця;

- якщо заявник чи його законний представник не прибув особисто для отримання рішення про надання
дозволу або не згоден з умовами та відмовився від виконання п.3.5., 3.7., 3.8., 3.9. Положення;

- якщо заявник відмовився від виконання вимог п. 4.1., 4.4., 5.8. Положення.

4. Оплата за тимчасове користування місцем з якого здійснюється виїзна, виносна торгівля з
пересувних малих архітектурних форм або транспортних засобів чи святкова виїзна, виносна торгівля з
пересувних малих архітектурних форм або транспортних засобів та надання послуг у сфері розваг:

4.1. Особи, які здійснюють виїзну, виносну торгівлю з пересувних малих архітектурних форм або
транспортних засобів чи святкову виїзну, виносну торгівлю з пересувних малих архітектурних форм або транспортних
засобів та надання послуг у сфері розваг сплачують кошти за тимчасове користування місцем з якого здійснюється
виїзна, виносна торгівля або святкова виїзна, виносна торгівля та надання послуг у сфері розваг до цільового фонду
Розівської селищної ради у таких розмірах:

- суб'єкти господарювання – 0.25 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент надання
дозволу за 1 м.кв. в день (для малої архітектурної споруди) та 0.5 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати,
що діє на момент надання дозволу за 1 м.кв. в день (виносна торгівля);

- при отриманні дозволу на розміщення пересувної малої архітектурної форми або транспортного засобу для
здійснення святкової торгівлі – 2 відсотки від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент надання
дозволу за 1 м.кв. в день для суб'єктів господарювання та фізичних осіб і 1 відсоток від розміру мінімальної
заробітної плати, що діє на момент надання дозволу за 1 м.кв. в день для фізичних осіб пенсійного віку або інвалідів;

- разова торгівля (дозвіл на 1 день) - 2% відсотки від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на момент
надання дозволу за 1 м.кв.

               В окремих  випадках при  організації святкової торгівлі  та надання послуг у сфері розваг на державні свята
та на День селища плата  може не стягуватись.

4.2. Бухгалтерія Розівської селищної ради здійснює розрахунок суми, яку має  сплатити заявник за
тимчасове
користування місцем, з якого здійснюється виїзна, виносна  торгівля з пересувних малих архітектурних
форм або транспортних засобів чи святкова виїзна, виносна торгівля з
пересувних малих архітектурних
форм або транспортних засобів та надання  послуг у
сфері розваг, враховуючи площу, яку займає пересувна мала
архітектурна форма чи транспортний засіб та графік роботи пересувної малої архітектурної форми або транспортного
засобу для здійснення виїзної, виносної торгівлі чи святкової виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг.

4.3 Кошти за тимчасове користування місцем з якого здійснюється виїзна, виносна торгівля з пересувних
малих архітектурних форм або транспортних засобів чи святкова виїзна, виносна торгівля з пересувних малих
архітектурних форм або транспортних
засобів та надання послуг у сфері розваг вносяться заявником на рахунок
цільового фонду Розівської селищної ради за весь термін, на який надається дозвіл.

5. Умови використання пересувних малих архітектурних форм та транспортних засобів для здійснення
виїзної, виносної торгівлі або святкової виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг:

5.1. Здійснення торгівлі з пересувної малої архітектурної форми або транспортного засобу дозволяється не
раніше 06:00 годин та не пізніше 21:00 годин, за винятком святкових днів, в які дозволяється торгівля не раніше 06:00
годин та не пізніше 22:00 годин.

5.2. Під час здійснення виїзної та виносної торгівлі або святкової виїзної та виносної торгівлі та надання
послуг у сфері розваг на робочому місці продавця зазначаються відомості про суб'єкта господарювання, що
організував торгівлю та відомості про продавця, а саме його прізвище, ім'я та по батькові.

5.3. Перед початком роботи продавець повинен встановити ємність для сміття в місці торгівлі.
Протягом часу роботи та після закінчення роботи продавець повинен забезпечувати чистоту на місці торгівлі
та навколо нього (у відповідності до вимог п. 32 Постанови Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006р.).

5.4. При здійсненні виїзної, виносної торгівлі або святкової виїзної, виносної торгівлі, заявник (продавець)
повинен керуватися та дотримуватися вимог Законів України «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про
благоустрій населених пунктів», Постанови Кабінету Міністрів України №833 від 15 червня 2006 року «Про
затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку
споживчих товарів», «Правилами роботи дрібно роздрібної торговельної мережі», затвердженими наказом
№369 Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі від 08 липня 1996 року, Правилами торгівлі
продовольчими товарами, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, які регламентують виїзну,
виносну торгівлю та надання послуг у сфері розваг.

5.5. Заявник та продавець несуть повну відповідальність, відповідно до норм діючого
законодавства, за дотримання вимог законодавства при здійсненні виїзної, виносної торгівлі або святкової виїзної,
виносної торгівлі, за безпеку транспортного засобу та торговельного обладнання, що використовується для
здійснення торгівлі, за якість товарів, що реалізуються і за дотримання температурного режиму зберігання та
санітарних норм, встановлених для товарів, що реалізуються.

5.6. Відповідальність за наявність всіх дозвільних документів необхідних для здійснення виїзної, виносної
торгівлі або святкової виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг покладається на заявника.

5.7. Забороняється здійснювати виїзну, виносну торгівлю та святкову виїзну, виносну торгівлю та надання
послуг у сфері розваг:

- у не встановлених цим Положенням місцях;

- без дозволу на розміщення пересувної малої архітектурної форми або транспортного засобу (рішення виконавчого
комітету Розівської селищної  ради про надання дозволу на розміщення пересувної малої архітектурної
форми або транспортного засобу чи розпорядження селищного  голови про надання дозволу на розміщення
пересувної малої архітектурної форми або транспортного засобу та надання послуг у сфері розваг);

- з пересувної малої архітектурної форми, транспортного засобу, які не вказані у рішенні виконавчого комітету
Розівської селищної  ради чи розпорядженні селищного голови про

надання дозволу;

- в місці, яке не вказано у рішенні чи розпорядженні про надання дозволу;

- особам, які не вказані в рішенні чи розпорядженні про надання дозволу, або особам, які не є працівниками
заявника - суб'єкта господарювання (юридичні особи, фізичні особи- підприємці);

- товарами, які не вказані в рішенні чи розпорядженні про надання дозволу;

продукцією тваринного походження без стаціонарних холодильних установок (молоко, м'ясо, яйця, ковбаси та інше).

5.8. Для забезпечення чистоти на прилеглій до пересувної малої архітектурної форми або транспортного
засобу для здійснення виїзної, виносної торгівлі або святкової виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері
розваг території, заявник в обов'язковому порядку має укласти договір з КП «Розівський комунгосп» на прибирання
прилеглої території.

6. Відповідальність і контроль за виконанням:

6.1. Контроль за виконанням вимог цього Положення особами, які здійснюють на території Розівської
селищної ради виїзну, виносну торгівлю або святкову виїзну торгівлю,  покладається на інспектора
та головного
бухгалтера Розівської селищної  ради.

6.2. У випадку порушення вимог цього Положення, заявник отримує попередження.

6.3. У разі повторних (більше двох) порушень продавцем або заявником вимог цьогоПоложення,
рішення чи розпорядження про надання дозволу на розміщення пересувної малої архітектурної форми чи
транспортного засобу скасовується виконавчим комітетом Розівської селищної ради, або селищним головою,
що видав розпорядження.

6.4. За здійснення виїзної, виносної торгівлі з пересувної малої архітектурної форми чи транспортного
засобу чи святкової виїзної, виносної торгівлі з пересувної малої архітектурної форми чи транспортного засобу
та надання послуг у сфері розваг без рішення або розпорядження про надання дозволу, а також торгівлю в
місцях які не відносяться до місць для здійснення виїзної, виносної торгівлі з пересувних малих архітектурних
форм чи транспортних засобів та надання послуг у сфері розваг, винні особи притягуються до
адміністративної відповідальності згідно з приписами ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6.5. За здійснення торгівлі з рук у невстановлених місцях винні особи притягуються до
адміністративної відповідальності згідно з приписами ст. 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6.6. У випадку скасування рішення або розпорядження про надання дозволу на розміщення пересувної
малої архітектурної форми чи транспортного засобу для здійснення виїзної, виносної торгівлі або святкової виїзної,
виносної торгівлі, кошти за тимчасове користування місцем з якого здійснюється виїзна, виносна торгівля з пересувних
малих архітектурних форм або транспортних засобів чи святкова виїзна, виносна торгівля з пересувних малих
архітектурних форм або транспортних засобів та надання послуг у сфері розваг, внесені заявником до цільового
фонду Розівської селищної  ради, не повертаються.

 

 

Секретар ради                                                                                                  Л.Г.Денисенко                            

 

 

Додаток 1

до Положення про порядок і правила

розміщення на території смт.Розівка

пересувних малих архітектурних форм

та транспортних засобів для здійснення

виїзної, виносної торгівлі і святкової

виїзної, виносної торгівлі та надання

послуг у сфері розваг

                                                                                                                                                                                     Селищному голові

 

 

ЗАЯВА

про розміщення на території  смт. Розівка пересувної

малої архітектурної форми або транспортного засобу для здійснення

виїзної, виносної торгівлі

 

Прошу дозволити розміщення пересувної малої архітектурної форми або транспортного засобу для
здійснення виїзної, виносної торгівлі (потрібне підкреслити) строком на _______ місяць/місяці/місяців
з «___» __________ 20 __ р. по «___» __________ 20 __ р.

 

Заявник _____________________________________________________________________________

(назва юридичної особи; ПІП фізичної особи - підприємця; ПІП фізичної особи)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(місцезнаходження, місце проживання, контактний номер телефону)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(для юридичних осіб - ПІП керівника)

 

Для юридичних осіб - ідентифікаційний код в ЄДРПОУ______________________________

 

Для фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки

платника податків _____________________________________________________________

 

Місце розміщення (адреса) ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Вид пересувної малої архітектурної форми або відомості про транспортний засіб (стіл,лоток,
рундук, намет, низькотемпературний прилавок, шафа холодильна, ємкість для

напоїв, сатуратор чи інша установка для змішування та розливу напоїв, торгівельний автомат, інші
пристрої для виїзної, виносної роздрібної торгівлі, автомагазин, автопричеп, візок, бочка,
цистерна тощо ____________________________________________________

 

Загальна площа земельної ділянки __________ м.кв.

 

Асортиментний перелік товарів, що планується реалізовувати:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Графік роботи малої архітектурної форми або транспортного засобу для здійснення
виїзної, виносної торгівлі_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Документи, що додаються до заяви:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Цією заявою підтверджую відповідність розміщення та функціонування пересувної малої архітектурної
форми або транспортного засобу для здійснення виїзної, виносної торгівлі чинному законодавству України
та зобов'язуюсь виконувати вимоги «Положення про порядок і правила розміщення на території смт. Розівка
пересувних малих архітектурних форм та транспортних засобів для здійснення виїзної, виносної торгівлі і
святкової виїзної, виносної торгівлі».

 

Про відповідальність за надання в заяві недостовірних даних попереджений.

 

«___» _________ 20 __ р.                                                                   ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про порядок і правила

розміщення на території смт. Розівка

пересувних малих архітектурних форм

та транспортних засобів для здійснення

виїзної, виносної торгівлі і святкової

виїзної, виносної торгівлі та надання

послуг у сфері розваг

 

                                                                                                                                                    Селищному голові

 

 

ЗАЯВА

про розміщення на території смт. Розівка пересувної

малої архітектурної форми або транспортного засобу для здійснення

святкової виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг

 

Прошу дозволити розміщення пересувної малої архітектурної форми або транспортного засобу для здійснення
святкової виїзної, виносної торгівлі (потрібне підкреслити) на час
проведення ___________________________________________________________________

(зазначити захід)

строком на __________ день/дні/днів.

 

Заявник ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва юридичної особи; ПІП фізичної особи - підприємця; ПІП фізичної особи)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(місцезнаходження, місце проживання, контактний номер телефону)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(для юридичних осіб - ПІП керівника)

Для юридичних осіб - ідентифікаційний код в ЄДРПОУ______________________________

Для фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки

платника податків

Місце розміщення (адреса) ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Вид пересувної малої архітектурної форми або відомості про транспортний засіб (стіл, лоток,
рундук, намет, низькотемпературний прилавок, шафа холодильна, ємкість для напоїв, сатуратор чи інша
установка для змішування та розливу напоїв, торгівельний автомат, інші пристрої для виїзної, виносної
роздрібної торгівлі, автомагазин, автопричеп, візок, бочка, цистерна
тощо) ____________________________________________________

Загальна площа земельної ділянки __________ м.кв.

Асортиментний перелік товарів, що планується реалізовувати:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Графік роботи малої архітектурної форми або транспортного засобу для здійснення виїзної, виносної торгівлі _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Документи, що додаються до заяви:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Цією заявою підтверджую відповідність розміщення та функціонування пересувної малої архітектурної
форми або транспортного засобу для здійснення виїзної, виносної торгівлі чинному законодавству України та
зобов'язуюсь виконувати вимоги «Положення про порядок і правила розміщення на території смт.Розівка пересувних
малих архітектурних форм та транспортних засобів для здійснення виїзної, виносної торгівлі і святкової виїзної,
виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг».

Про відповідальність за надання в заяві недостовірних даних попереджений.

 

 

«___» _________ 20 __ р.                                                                 _______________________

 

 
© 2011 Розівська селищна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
roz.zp.ua  обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@