сайты для гос учреждений
Тарифи

УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Розівського району Запорізької області

восьма сесія   сьоме скликання

РIШЕННЯ

 

 

 

12.07.2016

смт. Розівка

№38

 

 

 

Про затвердження тарифів на вивіз

твердих побутових відходів

 

 

Відповідно до п.2 ст.28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист  комунального підприємства  «Розівський комунгосп»  від 06.06.2016  № 118, Розівська селищна ради  в и р і ш и л а  : 

1.Встановити з 01.09.2016 року тариф на вивіз твердих побутових відходів від  населення у розмірі 30.00 грн. в місяць від одного   домоволодіння.

2.Різницю  між реальною  собівартістю зазначеної послуги  та встановленим тарифом покривати  за рахунок бюджету  селищної ради в межах  коштів  передбачених кошторисом на  ці цілі.

3.Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Розівської селищної ради № 65 від 01.12.2014 р.

 

Селищний голова                                                                                                О.М.Щербань

 

 

 
проект

 

У К Р А Ї Н А
Розівська селищна рада
Розівського району Запорізької області
Виконавчий комітет

 Р І Ш Е Н Н Я

смт.Розівка

 Про затвердження 1 норми вартості на роботи

та послуги,що виконуються БТІ

КП "Розівський комунгосп"

                                   Відповідно до ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

 

 

 

                                   Виконавчий комітет Розівської селищної ради   -   В И Р І Ш И В   :

                             Затвердити вартість 1 норми  на роботи та послуги, що виконує бюро технічної інвентарізації  комунальне підприємство "Розівський комунгосп" з урахування ПДВ при наявності  свідоцтва  платника податків :

-         населення            62,66 грн;

-         інші споживачі    68,35 грн

 

 Селищний голова                                                                                                                                                    О.М.Щербань

 

   
   
 
     
     
 

п р о е к т  


УКРАЇНА

РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Розівського району Запорізької області

Виконавчий комітет

РIШЕННЯ

 

 

 

10.2014

смт. Розівка

 

 

 

Про затвердження тарифів на вивіз

твердих побутових відходів

 
          Відповідно до п.2 ст.28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання  комунального підприємства  «Розівський комунгосп»  від 01.10.2014  № 108 про затвердження вартості за  надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів від населення ,виконавчий комітет  Розівської селищної ради  в и р і ш и в  :

 

 1.Встановити з 01.12.2014 року тариф на вивіз твердих побутових відходів від  населення у розмірі 25.00 грн. в місяць від одного   домоволодіння.

2.Різницю  між реальною  собівартістю зазначеної послуги  та встановленим тарифом покривати  за рахунок бюджету  селищної ради в межах  коштів  передбачених кошторисом на  ці цілі.

 

 

 Селищний голова                                                                                                                                          О.М.Щербань


АНАЛІЗ ВПЛИВУ
регуляторного акта проекту рішення виконавчого комітету
Розівської селищної ради «Про затвердження тарифів на вивіз твердих побутових відходів»
 
     Аналіз впливу регуляторного акту розроблений на виконання та дотримання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.
 
     Правова база для регулювання тарифів: Господарський Кодекс, Закони України: «Про житлово – комунальні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» із змінами і доповненнями.
 
     Назва регуляторного акту: проекту рішення виконавчого комітету Розівської селищної ради «Про затвердження тарифів на вивіз твердих побутових відходів»
 
     Регуляторний орган: виконавчий комітет Розівської селищної ради.
 
      Розробник документа: виконавчий комітет Розівської селищної ради.
 
Мета та цілі державного регулювання
 
      Встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення відповідно до розміру економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг. Дотримання вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів».
 
Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей:
 
1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, не вирішення проблеми, ставить під загрозу стабільність обслуговування населення з вивезення твердих побутових відходів.
 
2. Відшкодування втрат підприємства, що пов’язані із затвердженням тарифів на комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво за рахунок коштів селищного бюджету.
3. Встановлення економічно обґрунтованих тарифів, які пропонується для розгляду. У разі прийняття рішення про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, доходи покриють фактичні витрати підприємства на виробництво та постачання цих послуг, що у свою чергу, забезпечить споживачів якісними послугами.
 
     Механізм, який пропонується застосовувати для розв’язання проблеми є прийняття запропонованого рішення та приведення діючих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів до економічно обґрунтованого рівня, у відповідність з вимогами норм чинного законодавства.
 
 
 
Обґрунтування можливості досягнення зазначених цілей
у разі прийняття регуляторного акту
 
      У разі прийняття даного рішення буде вирішено питання з приведення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів до економічно обґрунтованого рівня.
 
      Запропоновані тарифи дадуть змогу поліпшити фінансовий стан підприємства, своєчасно розраховуватись за спожиті енергоносії, сплачувати податки до бюджетів усіх рівнів, заробітну плату працівникам, які працюють в організації.
 
Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат
 
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Селищна рада          
 
Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення     
 
Процедура розробки регуляторного акту
 
КП “Розівський комунгосп”
 
1.    Покриття збитків
2.    Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, розрахунків за енергоносії.
3.    Погашення заборгованості по податках та платежах до бюджету
 
 
Споживачі послуг    
 
Отримання якісних та своєчасних послуг  
 
Збільшення витрат на оплату послуг з вивезення твердих побутових відходів для населення
 
 
Строк дії регуляторного акту
 
      Строк дії регуляторного акту необмежено. У разі необхідності, згідно з даними звіту про результати повторного відстеження результативності регуляторного акту може бути застосовано процедуру перегляду тарифів.
 
Показники результативності регуляторного акту
 
З метою відстеження результативності регуляторного акту застосовуються наступні показники фінансово-господарської діяльності підприємства:
обсяг наданих послуг у кількісному та вартісному виразі;
витрати виробництва за статтями у кількісному і вартісному виразі;
фінансовий результат від звичайної діяльності(прибуток/збиток);
рівень оплати за надані послуги;
заборгованість споживачів за послуги підприємства;
розрахунки по оплаті праці;
розрахунки за спожиті енергоносії;
розрахунки по платежах до бюджету та фондів.
Відстеження результативності регуляторного акту
 
      Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.
 
      Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акту, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення не врегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.
 
      Для відстеження результативності даного регуляторного акту підприємством надається офіційна інформація органам місцевого самоврядування відповідно до визначених показників результативності акту.
 
 
 
 Розміщено 03.12.2014 р.
 
 
alt
УКРАЇНА
РОЗІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Розівського району Запорізької області
Виконавчий комітет
РIШЕННЯ
 
 
 
01.12.2014
смт. Розівка
№  65
 
 
 
Про затвердження тарифів на вивіз
твердих побутових відходів
 
 
 
 
Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист комунального підприємства «Розівський комунгосп» від 01.10.2014 р. № 108 про затвердження тарифу на вивіз твердих побутових відходів від населення ,виконавчий комітет Розівської селищної ради в и р і ш и в :
 
 
 
 
1.Встановити з 01.12.2014 року тариф на вивіз твердих побутових відходів від населення у розмірі 25.00 грн. в місяць від одного   домоволодіння.
2.Різницю між реальною собівартістю зазначеної послуги та встановленим тарифом покривати за рахунок бюджету селищної ради в межах коштів передбачених кошторисом на ці цілі.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з промисловості та житлово-комунального господарства.
 
 
 
 
 
 
Селищний голова                                                                                                О.М.Щербань

 


 
 
 
© 2011 Розівська селищна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
roz.zp.ua  обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@